13 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu i Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich z Siedzibą w Bierzwniku. Zebrani członkowie spotkali się w formie zdalnej by podsumować miniony 2022 rok i zaplanować działania na bieżący okres. Trzeba przyznać, że miłym zaskoczeniem była liczba uczestników Zgromadzenia OSGC, 15-ście członków zwyczajnych, dwóch członków honorowych oraz pięciu wspierających.


Obrady poprzedzone były posiedzeniem Komisji Rewizyjnej, która to skontrolowała pracę biura, Zarządu oraz działalność merytoryczną i księgową Stowarzyszenia. Zarząd podjął uchwałę w sprawie rezygnacji członka Zarządu OSGC Pana Dominika Klimanek, reprezentanta Gminy Kuźnia Raciborska oraz Uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Zarządu, jednogłośnie nowym członkiem została wybrana Pani Anna Mainusz, reprezentantka  Gminy Kuźnia Raciborska.


Podczas posiedzeń podjęto również niezbędne uchwały, które dają możliwość dalszej działalności Stowarzyszenia. Pani Agnieszka Krawczewska, zastępca powiatowego konserwatora zabytków w Poznaniu przedstawiła ramowy program XII Ogólnopolskiego Forum Szlaku Cysterskiego, które odbędzie się w dniach 30.06.2023- 01.07.2023 r.  w Poznaniu oraz w Owińskach pod Poznaniem, z tego miejsca w imieniu wszystkich organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy na XII Forum Szlaku Cysterskiego. Wspólnie połączmy siły i pokażmy jak ważna jest ochrona tego co nasze, prawdziwe i co należy uchronić od zapomnienia czyli dziedzictwo cysterskie.