Regulamin konkursu pn. „Z kamerą na Cysterskim Szlaku”


 

Załączniki do pobrania:


Regulamin


1. Załącznik Nr 1 - Oświadczenie autora pracy


2. Załącznik Nr 2 - Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy

3. Załącznik Nr 3 - Instrukcja zamieszczenia materiału