OSGC zaproszone do pracyw Radzie Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich od początku swojej działalności, tzn. od lipca 2007 r., cieszyło się przychylnością Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Cystersów, którym wówczas był ojciec Eustachy Kocik. Do pracy w działającej przy Opacie Prezesie Radzie Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce zaproszony został wówczas pierwszy przewodniczący Zarządu OSGC Jerzy Bakiewicz, wójt gminy Bierzwnik. Członkiem Rady była wtedy także Teresa Świercz ze Stowarzyszenia Ochrony Dziedzictwa Pocysterskiego w Bierzwniku, członek honorowy OSGC.

Dużo życzliwości doświadcza Stowarzyszenie także ze strony obecnego Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Cystersów, ojca dra Piotra Chojnickiego OCist, Opata Mogilskiego. Już parokrotnie miały miejsca spotkania władz Stowarzyszenia z obecnym Opatem Prezesem, wspólnie uczestniczono w rozmowach z Generalnym Konserwatorem Zabytków w Warszawie, Ojciec Opat obejmował wielokrotnie patronatem honorowym organizowane przez OSGC ogólnopolskie przedsięwzięciami promujące dziedzictwo cysterskie w Polsce.

Podczas spotkania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, które miało miejsce w marcu 2016 r., postanowiono, że kilkunastoletnia już działalność Rady będzie kontynuowana jako gremium doradcze, opiniotwórcze i wspierające Polską Kongregację Cystersów w sprawie rozwoju Szlaku Cysterskiego w Polsce. Do pracy w Radzie Ojciec Opat Prezes zaprosił kolejne osoby, m.in. Przewodniczącego Zarządu OSGC – Sebastiana Staniszewskiego oraz członków honorowych Stowarzyszenia – Ritę Serafin i Teresę Świercz (ponownie).

Pierwsze spotkanie nowego składu Rady Koordynacyjnej odbyło się 9 września br.
w Opactwie Cystersów w Mogile. Uczestniczyli w nim zaproszeni do działania w Radzie nasi przedstawiciele, a w wśród poruszanych tematów były także formy współpracy Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Gmin Cysterskich.