W dniu 18 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. W szeregi naszego Stowarzyszenia na mocy Uchwał przyjęliśmy trzech członków. Gmina Nowogródek Pomorski- członek zwyczajny, Stowarzyszenie Lubiąż- członek wspierający oraz Powiat Starachowice- członek wspierający. W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich jest mi niezmiernie miło powitać nowych członków. Stowarzyszenie nieustająco widzi potrzebę ochrony dziedzictwa pocysterskiego i mile wita nowych członków podejmujących działania zmierzające we wspólnym kierunku. Wzajemna wymiana doświadczeń i działań promocyjnych przyczynia się do skutecznego realizowania misji, celów oraz zadań OSGC. Ogólnopolskie Stowarzyszenie jest związkiem celowym powołanym w celu ochrony dziedzictwa Zakonu Cystersów i wspólnych interesów gmin zrzeszonych. Bardzo dziękujemy, że Gmina Nowogródek Pomorski, Stowarzyszenie Lubiąż oraz Powiat Starachowice wspólnie z nami chcą łączyć pragnienie ochrony tego co nasze, prawdziwe i co należy uchronić od zapomnienia czyli dziedzictwo cysterskie, tradycje duchowe i materialne Zakonu Cystersów.