KOŚCIÓŁ POKLASZTORNY P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP I ŚW. JAKUBA STARSZEGO

Budowę pierwszego kościoła rozpoczęto pod koniec XIII wieku w stylu gotyckim. Pod koniec XVII wieku zdecydowano o przebudowie kościoła na styl barokowy. Centralnym punktem kamienieckiej świątyni jest wielokondygnacyjny ołtarz główny wykonany z polichromowanego drewna sosnowego.

 

ZESPÓŁ POKLASZTORNY

Pierwszy budynek klasztorny powstał w średniowieczu tworząc charakterystyczny czworobok z wirydarzem, wokół którego wzniesiono krużganki. Na terenie klasztoru znajdowały się warsztaty rzemieślnicze, młyn, browar, kuźnia oraz piekarnia. W drugiej połowie XVII wieku dokonano przebudowy klasztoru na styl barokowy. Wzniesiono wtedy istniejący do dziś pałac opacki, w którym od roku 1992 swoją siedzibę ma Oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu.