16 września w Opactwie O.O. Cystersów w Wąchocku odbyło się spotkanie Rady Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów.

Spotkanie, po długim okresie przerwy jest kolejnym etapem (po XII Forum Szlaku Cysterskiego w Owińskach na przełomie czerwca i lipca 2023 r.) kształtowania kierunku rozwoju Szlaku Cysterskiego w Polsce. O. Opat Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów O. Eugeniusz Augustyn potwierdził nominacje na członka Rady wręczeniem nowych dekretów oraz poszerzył dotychczasowy skład Rady o osoby zasłużone dla rozwoju Szlaku Cysterskiego w Polsce. Do składu Rady dołączył p. Jerzy Bakiewicz b. wójt gminy Bierzwnik, inicjator powstania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich i pierwszy przewodniczący tej organizacji pozarządowej.

Ponadto O. Opat Eugeniusz Augustyn O. Cist wręczył dekret nominujący na członka Rady Szlaku Cysterskiego p. Sebastianowi Staniszewskiemu z-cy Burmistrza Wąchocka (woj. Świętokrzyskie), b. Przewodniczącemu OSCG (w latach 2014-2018)

Obecnie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich, które zgodnie ze swoim statutem współpracuje z Polską Kongregacją Cystersów (§ 6 p. 8) posiada w Radzie Szlaku Cysterskiego przy O. Opacie Prezesie Polskiej kongregacji Cystersów następujących reprezentantów:

- Aneta Kołuda, wójt gminy Bierzwnik (woj. Zachodniopomorskie), obecna przewodnicząca OSGC przewodniczący OSCG w latach                    

- Jerzy Bakiewicz, były wójt gminy Bierzwnik ( woj. Zachodniopomorskie), przewodniczący OSGC w latach 2006-2010

- Rita Serafin, b. Burmistrz Kuźni Raciborskiej (woj. Śląskie), przewodnicząca OSGC w latach 2010-2014

- Sebastian Staniszewski, z-ca burmistrza Wąchocka (woj. Świętokrzyskie), przewodniczący OSGC w latach 2014-2018

- Teresa Świercz- członek honorowy OSGC.