Prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa (1955–2022)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 17 listopada 2022 roku Profesora Andrzeja Marka Wyrwy.

Urodził się w Krzyżu Wielkopolskim 22 marca 1955 roku, z wykształcenia był historykiem i archeologiem (studia na Wydziale Historycznym UAM ukończone w roku 1978 i 1981). Pracował od lat 80. XX wieku w Instytucie Historii UAM (obecnie Wydział Historii), gdzie doktoryzował się (1985), habilitował (1996) oraz uzyskał tytuł profesora (2004). Od 2008 roku był dyrektorem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w latach 1982–2008 kierował interdyscyplinarną Ekspedycją Archeologiczną „Łekno”. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.

Prowadził wieloaspektowe badania nad siecią klasztorów mniszych, kanoniczych i mendykanckich w Polsce i Europie w okresie średniowiecza, w tym szczególnie zajmowały go dzieje i kultura zakonu cystersów w Europie Środkowej i w Polsce oraz badania nad peregrynacjami pątników z ziem polskich w Europie i szlakami kulturowymi na ziemiach polskich i w Europie. Jako archeologa interesowały go zwłaszcza romańska, wczesnogotycka i gotycka architektura sakralna (murowana i drewniana) w Polsce, interdyscyplinarne dociekania nad przemianami osadniczo-kulturowymi i przyrodniczymi we wczesnośredniowiecznej Polsce i Europie oraz historia archeologii. Był pionierem interdyscyplinarnych badań nad łekneńskim kompleksem osadniczym i dziejami klasztoru cysterskiego w Łeknie-Wągrowcu, miasta Łekna i kościoła w Tarnowie Pałuckim. Z oddaniem prowadził zajęcia ze studentami i promował wiedzę o przeszłości.

W latach 2003 - 2016 prof. dr hab. A. M. Wyrwa był Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów. Wśród wielu inicjatyw Rady Koordynacyjnej, której przewodniczył  śp. Profesor było powołanie 7.07.2007r w Bierzwniku, na Pomorzu Zachodnim, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich oraz rozpoczęcie (od 2005 r) cyklicznych spotkań - Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce.

 

W tych trudnych chwilach łączymy się w smutku i żałobie z Bliskimi Profesora Andrzeja Marka Wyrwy.