Gmina Bierzwnik położona jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie choszczeńskim. Powierzchnia gminy wynosi 239 km2.

Większość obszaru gminy zajmują lasy. Przemysł drzewny, obok rolnictwa stanowi główną gałąź gospodarki gminnej. Walorem gminy jest dobra łączność komunikacyjna- przechodzi przez nią droga wojewódzka łącząc Bierzwnik ze Szczecinem, Gorzowem Wielkopolskim i Poznaniem oraz przebiega linia kolejowa Szczecin- Poznań.

Gmina Bierzwnik jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku, uprawiania sportu i rekreacji dzięki naturalnym walorom przyrodniczym: zróżnicowanemu ukształtowaniu terenu, lasom bogatym w runo, a przede wszystkim licznym jeziorom w otoczeniu czystego powietrza, strefy ciszy, bogatej flory i fauny.  Unikatowe zasoby naturalne spowodowały, że cały obszar gminy objęty jest europejskim programem ochronnym Natura 2000. Znajduje się tu również otulina Drawieńskiego Parku Narodowego, dwa Obszary Chronionego Krajobrazu, użytki ekologiczne, pomniki przyrody.

Poprzez tworzenie nowych i odnowę już istniejących tras rowerowych, tras nordic -walking oraz ścieżek edukacyjno- przyrodniczych gmina zachęca do podążania „śladami cystersów” oraz aktywnego wypoczynku na łonie natury.

Historia gminy jest ściśle związana z Zakonem Cystersów. W 1294 r. obszar nad Jeziorem Starzyckim objęli cystersi przybyli z opactwa w Kołbaczu. Na przełomie XII i XIV w. w miejscu zwanym Las Maryi wzniesiono kościół i zabudowania klasztorne w stylu gotyckim, stosując w jego architekturze interesujące rozwiązania i unikalny wystrój rzeźbiarski.Klasztor cystersów przez ponad dwa wieki był ośrodkiem promieniującym zarówno bogactwem form architektonicznych, jak i przekazywanych w nich treści na obiekty sakralne najbliższej okolicy. Cystersi prowadzący samowystarczalną gospodarkę rolną stworzyli podwaliny ekonomicznego rozwoju całego obszaru.

Od 1992 r. na terenie pocysterskiego klasztorua obecnie kościoła p.w. MB Szkaplerznej w Bierzwniku prowadzone są badania archeologiczne. Ich rezultaty umożliwiły dokonanie rekonstrukcji planu założenia klasztoru i rozpoczęcia rozbudowy kościoła oraz budowy skrzydła zachodniego. Obecnie trwają prace rewaloryzacyjne świątyni.

Lokalizacja Bierzwnika na szlaku cysterskim stwarza szczególne możliwości rozwoju turystyki. W wyjątkowej scenerii wzgórza klasztornego odbywają się wydarzenia kulturalne, warsztaty, wystawy. Najważniejszym z nich są coroczne „3 Dni na Cysterskim Szlaku” w ramach których odbywają się „Międzynarodowe Targi Wyrobów Klasztornych”. Niesamowity klimat targów sprzyja wymianie doświadczeń, nawiązywaniu kontaktów i uczenia się wieloletniej tradycji, a dla zwiedzających jest to możliwość skosztowania regionalnych potraw.

Poza zespołem klasztornym w Bierzwniku na obszarze gminy warto odwiedzić liczne zabytki z różnych okresów rozwoju obszaru: pochodzący z XIV w. kościół w Klasztornem, XIX- wieczne kościoły w Zieleniewie, Kolsku, Breniu i Łasku, dawny dwór w Zielniewie czy podworskie założenia parkowe w Bierzwniku i Zieleniewie.

Z każdym rokiem gmina pięknieje. Rozwijająca się baza turystyczna, inwestycje infrastrukturalne,  a także mnogość zabytków i unikatowa przyroda coraz bardziej przyciągają turystów spragnionych odpoczynku od miejskiego zgiełku.

Do zobaczenia w Bierzwniku!