Gmina Wąchock położona jest na jurajskich utworach geologicznych północnego obrzeża Gór Świętokrzyskich. Leży w malowniczym krajobrazie górnego biegu rzeki Kamiennej, której część jest północą granicą Sieradowickiego Parku Krajobrazowego, otoczona wokół rozległymi kompleksami leśnymi dawnej Puszczy Świętokrzyskiej i Puszczy Iłżeckiej.
Historia Wąchocka wiąże się nierozerwalnie z działalnością zakonu cystersów, który stanowi główny czynnik miastotwórczy. Często mówi się, że historia Wąchocka – to historia opactwa cystersów. Sprowadził ich z Marimond, ze słonecznej Burgundii we Francji w 1179 r. biskup krakowski Gedeon.
Cystersi trzebiąc lasy i zamieniając nowizny na pola rozwijali na wielką skalę gospodarstwa rolne przeszczepiając na miejscowy grunt nowoczesne techniki uprawy roli. Ponadto własną pracą zapobiegliwością zaspokajać musieli wszystkie swoje potrzeby. Zakonnicy wprowadzili hodowle warzyw i ziół, zajmowali się handlem. Cystersi dali początek późniejszemu ośrodkowi przemysłowemu nad Kamienną, który znamy pod nazwą Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Rozbudowujący się klasztor i jego działalność sprawiły, że w sąsiedztwie opactwa rozwinęło się osiedle o charakterze targowym i usługowym, stanowiącym ośrodek dóbr klasztornych. W ten sposób doszło na przełomie XII i XIII w. do powstania osady Wąchock. Historia opactwa, a przez to i Wąchocka, była bogata i trudna.

Zakonnicy gospodarzyli tu do 1819 roku, kiedy to w ramach kasat zakonów, musieli Wąchock opuścić. Po zawirowaniach i 132 latach nieobecności, 20 listopada 1951 r. powrócili do Wąchocka. Pierwszym przeorem wznowionego klasztoru został o. dr Augustyn Ciesielski. Cystersi rewindykują budynki klasztorne, które znowu są tym, czym były od początku, i służą znowu celowi, dla którego powstały. W 1964 r. w Wąchocku restytuowano opactwo. Pierwszym opatem po powrocie cystersów do Wąchocka, został o. Benedykt Władysław Matejkiewicz. Następnie funkcję tę pełnili o. Alberyk Józef Siwek i o. dr Eustachy Gerard Kocik. Aktualnie opatem wąchockim jest o. Eugeniusz Ignacy Augustyn.

Wąchock jest bardzo atrakcyjnym i przyjaznym miastem. Mocno zachęcamy do odwiedzin tego legendarnego grodu nad Kamienną.
W zespole klasztornym cystersów w 1991 r. utworzono muzeum.

Zwiedzanie Muzeum

Grupy zorganizowane i osoby indywidualne proszone są o zgłaszanie się na furcie.
Zwiedzanie o pełnych godzinach z przewodnikiem:
– w dni powszednie w godzinach: 9.00 – 12.00, 14.00 -17.00 (w okresie letnim do 20.00);
– w niedziele i święta w godzinach: 14.00 – 17.00 (w okresie letnim do 20.00).

Rezerwację grup można uczynić telefonicznie: (041) 275 02 00
Możliwość zwiedzenia kompleksu klasztornego pod opieką przewodnika.

Trasa zwiedzania obejmuje:
Muzeum Pamięci Walki o Niepodległość Narodu,
grób Jana Piwnika „Ponurego”, klasztorne krużganki, romański kościół,
kapitularz, karcer, fraternię, wirydarz, refektarz oraz klasztorne ogrody.
Bilety wstępu (obejmujące zwiedzanie wszystkich obiektów) można nabyć w sklepiku na furcie.
NORMALNY – 6 zł/os
ULGOWY – 4 zł/os

Przy zwiedzaniu z przewodnikiem należy dodatkowo złożyć ofiarę (zwyczajowo 1 zł/os)
Czas zwiedzania – ok. 1 godz. lub w zależności od możliwości czasowych Gości.
Dodatkowa możliwość zakupu biletu łączonego Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach:
Bilet normalny: 18 zł/os.
Bilet ulgowy: 12 zł./os.
Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Muzeum Przyrody i Techniki oraz Opactwa Cystersów w Wąchocku. Bilet jest ważny bezterminowo.

www.wachock.cystersi.pl