W dniu 08 lipca 2020 r. w Bierzwniku odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenia Ogólnopolskiego  Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Był to dzień szczególny z uwagi na datę, gdyż 7 lipca 2007 roku został podpisany Akt założycielski OSGC. Przewodnicząca Aneta Kołuda przywitała przybyłych jedenastu przedstawicieli miast i gmin oraz członków honorowych stowarzyszenia, którzy mimo pandemii zaszczycili swoją obecnością. Podczas Zgromadzenia przedstawiono sprawozdania z działalności Zarządu oraz  Komisji Rewizyjnej OSGC za 2019 r. i udzielono absolutorium Zarządowi. Przyjęto również uchwałę w  sprawie projektu planu finansowego na 2020 r.

Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną o szlaku cysterskim w Europie, przygotowaną przez Panią Ritę Serafin. Miało również miejsce uroczyste wręczenie sadzonek Dębu Cysterskiego z Certyfikatem, które zgodnie z tradycją OSGC otrzymują gminy przystępujące do stowarzyszenia. Tym razem otrzymały je Gmina Gniewkowo i Kobylanka, które w ostatnim czasie dołączyły do cysterskiego grona.

Obecni na spotkaniu członkowie stowarzyszenia podjęli decyzję o konieczności uzupełnienia materiałów reklamowych. W związku z powyższym wkrótce zostaną zakupione gadżety z logiem stowarzyszenia. Ukaże się także zaktualizowany „Przewodnik po gminach cysterskich” oraz „Mapa samochodowa”, która poprowadzi turystów szlakiem cysterskim. Głęboko wierzymy, że epidemia nie przeszkodzi działaczom stowarzyszenia we wzięciu udziału w planowanych targach turystycznych
i będą mogli aktywnie uczestniczyć w akcjach promujących Szlak Cysterski w Polsce.