Gmina Trzebnica, położona w północnej części Dolnego Śląska, w pasie malowniczych wzgórz, jest miejscem, gdzie bogata historia łączy się z nowoczesnością i dynamizmem, które charakteryzują współczesność. Gminę tworzy miasto, z ponad 12 tysiącami mieszkańców oraz 41 sołectw, w których żyje około 10 tysięcy osób. To tu ścieżki Lasu Bukowego stanowią ciekawą propozycję na weekendowy wyjazd rodzinny. Trasy spacerowe, rowerowe, biegowe, do Nordic Walkingu są doskonałymi miejscami do wypoczynku. Wiele atrakcji oferuje także nowoczesny Aquapark, Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” oraz zmodernizowany Stadion Miejski „Fair Play Arena”. Zaś w chłodnych, barokowych wnętrzach pocysterskiego klasztoru sióstr boromeuszek i bazyliki św. Jadwigi Śląskiej, każdy może zregenerować swoje wnętrze i ducha. Zapraszamy! To tu odpocznij od zgiełku. Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej leży na Europejskim Szlaku Cysterskim. Mniszki przebywały w Trzebnicy w latach 1202/03–1810. Ich dawny klasztor to jeden z dwunastu największych XIIIwiecznych zabytków architektury sakralnej w Europie

Środkowej, wzniesiony w latach 1696-1726 na miejscu pierwotnego, mniejszego budynku z początku XIII wieku). Obecnie w murach tych siedzibę znalazły: Sanktuarium św. Jadwigi śląskiej pod opieką Zgromadzenia Salwatorianów SDS, Dom Generalny Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza oraz Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez boromeuszki. Do klasztoru przylega dziedziniec klasztorny oraz zabytkowy park klasztorny, w którym rosną: platany, cisy, tuje, miłorzęby i inne gatunki drzew. Przetrwał wirydarz św. Jadwigi - pod koniec swego życia tutaj zamieszkiwała w oddzielnym domku fundatorka trzebnickiego klasztoru. Obecnie miejsce to upamiętnia statua św. Jadwigi. W wirydarzu można zobaczyć także pozostałości pierwotnego klasztoru z XIII wieku. Drugą perłą przyciągającą turystów jest dawny kompleks, uzdrowiskowy znajdujący się w południowowschodniej części miasta. W jego skład wchodzą zabudowania przy ul. Leśnej należące do dawnego Zdroju Jadwigi oraz Las Bukowy, służący dawniej jako park zdrojowy. Obecnie trwają starania o przywrócenie Trzebnicy statusu uzdrowiska. Zwiększający się ruch turystyczny, a także pielgrzymkowy wpłynęły na to, że w 2012 roku otwarto w Trzebnicy Punkt Informacji Turystycznej. Powstał on wraz z czterema parkingami, oznakowaniami trasy oraz infokioskiem w ramach projektu „Południowo-Zachodni Szlak Cysterski”.

Spacerując po mieście można wejść na Dużą i Małą Ścieżkę św. Jadwigi, odwiedzić Kościół pw. Czternastu Świętych Wspomożycieli, zwany też Kościółkiem Leśnym, czy zmodernizowany w 2009 roku trzebnicki
Rynek. Ważną częścią Gminy są jej sołectwa, w których prężnie działają liczne stowarzyszenia i kluby. Są to miejsca przyciągające urokliwymi zakątkami. Stawy w Koniowie, drewniany kościół w Kuźniczysku, pałace w Blizocinie, Boleścinie, czy Brochocinie, Małe Muzeum Ludowe u Kowalskich w Marcinowie – to także perły regionu. Trzebnica to idealne miejsce dla rodzin. W ostatnich latach w gminie powstały dodatkowe miejsca w przedszkolach, stołówki szkolne, boiska wielofunkcyjne, place zabaw, świetlice na wioskach. W tej chwili realizowane są ważne inwestycje - budowa Szkoły Muzycznej, a także budowa nowej, rodzinnej przychodni. Od 1 września 2013 roku otwarta została nowa siedziba Szkoły Podstawowej nr 2, w której dzieci z terenu gminy mogą w nowoczesnych i komfortowych salach zdobywać wiedzę. 1 czerwca 2013 roku w Gminie Trzebnica rozpoczął się program Trzebnicka Rodzina 3+ skierowany do rodzin wielodzietnych.

Kalendarz imprez w Gminie Trzebnica każdego roku pełen jest atrakcyjnych wydarzeń. Nowy rok od wielu lat witany jest przez sportowców, którzy startują w Ulicznym Biegu Sylwestrowym. Całe rodziny biorą udział w Dniu Dziecka, Paradzie Orkiestr Dętych i Humoru, Majówce w Ogrodach Klasztornych, czy Wigilii na Trzebnickim Rynku. Jedną z największych i najbardziej rozpoznawalnych imprez jest coroczne Święto Sadów, które gromadzi tłumy mieszkańcówi turystów.

 

 

 

 

 

 

 

Free business joomla templates