Rok 2005

W dniach od 2 do 5 czerwca 2005 roku na terenie gmin i miast Pomorza Zachodniego: Bierzwnika, Pełczyc, Recza, Starego Czarnowa oraz Marianowa i Krzęcina odbyło się Ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich.

Założenie Forum było przedstawienie ośrodkom cysterskim i pocysterskim w Polsce założeń programowych i celów działania Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce, powołanej przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów.


Rok 2006

W dniach od 8 do 11 czerwca 2006 roku odbyło się II Ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów Cysterskich i Pocysterskich.

Bardzo bogaty program Forum, które za bazę pobytu jego uczestników przyjęło Henryków na Dolnym Śląsku, obejmował zwiedzanie obiektów Szlaku Cysterskiego w Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Bardzie oraz pobyt w Ziębicach.

Deklaracji woli współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa cysterskiego. Obowiązku prowadzenia oraz organizacji współpracy podjęła się Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego   w Polsce przy Opacie Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów Eustachym Kociku.


Rok 2007

W dniach 06 – 07 lipca 2007r. w Bierzwniku odbyło się zebranie założycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Uczestniczyło w nim 10 wójtów i burmistrzów reprezentujących gminy: Bierzwnik, Kamienna Góra, Koronowo, Krzęcin, Kuźnia Raciborska, Marianowo, Recz, Sieroszewice, Stare Czarnowo, Trzebnica - Siedzibą Stowarzyszenia wybrany został Bierzwnik. Na spotkaniu podjęto uchwały o przyjęciu statutu i wyborze Komitetu Założycielskiego, który zobowiązano do rejestracji Stowarzyszenia i zwołania pierwszego walnego zebrania Członków.


Rok 2008

6 czerwca 2008 roku w Rudach, gm. Kuźnia Raciborska (woj. śląskie) odbyło się posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.  

Dnia 07 czerwca  2008 roku w Rudach, gm. Kuźnia Raciborska (woj. śląskie) odbyło się  Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. W obradach udział wzięli przedstawiciele 14 gmin.

Zgromadzenie podjęło uchwałę o przyjęciu programu działalności Stowarzyszenia, o przyjęciu rocznego planu finansowego na 2008 rok oraz o wprowadzeniu zmiany do statutu Stowarzyszenia zwiększającej ilość członków Zarządu do 11 osób.


Rok 2009

21 marca 2009 roku w Sulejowie (woj. łódzkie) na zaproszenie Przewodniczącego Jerzego Bakiewicza zebrał się Zarząd a następnie Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu w poczet Stowarzyszenia nowych członków: gminę Moryń (woj. zachodniopomorskie) jako członka zwyczajnego oraz Piotra i Aleksandrę Hrynkiewicz (prywatni właściciele pocysterskiego kompleksu „Klasztor Cedynia”) jako członków wspierających. Obecnie Stowarzyszenie liczy 19 członków zwyczajnych oraz 3 członków wspierających.
W Zgromadzeniu Stowarzyszenia, obok przedstawicieli gmin zrzeszonych, wzięli udział przedstawiciele władz powiatu piotrkowskiego, samorządu sąsiedniego województwa świętokrzyskiego, lokalnych władz samorządowych i kościelnych.

 

Free business joomla templates