Zgłoszenia uczestnictwa w Ogólnopolskim Forum Szlaku Cysterskiego
oraz rezerwacji noclegów należy dokonać do dnia
25 maja 2018 r. pod nr telefonu 91 561 38 66.
Zgłoszenia przyjmuje pracownik ds. organizacyjnych, promocji i kultury Urzędu Gminy Marianowo - Pani Beata Wojtala.”

 

Free business joomla templates