12 kwietnia 2019r. w opactwie O.O. Cystersów w Wąchocku odbyło się Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Uczestnicy Zgromadzenia obradowali w sali św. Bernarda klasztoru wąchockiego. Na spotkaniu przyjęto sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2018 oraz udzielono absolutorium OSCG. Zebrani reprezentanci samorządów-członków zwyczajnych OSCG przyjęli budżet na 2019 r.

Na zgromadzeniu w Wąchocku (woj. świętokrzyskie) w dniu 12 kwietnia 2019 r. do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich przyjęto uroczyście nowego członka zwyczajnego- gminę Gniewkowo (woj. kujawsko-pomorskie), którą reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Gniewkowo p. Adam Straszyński. Jednocześnie przewodniczący OSCG p. Sebastian Staniszewski poinformował o zakończeniu procedury przyjęcia kolejnego członka wspierającego OSCG- powiatu choszczeńskiego (woj. zachodniopomorskie). 12 kwietnia 2019 r. Zgromadzenie zaakceptował przyjęcie powiatu Choszczno w poczet członków wspierających.

Decyzją członków zwyczajnych obecnych na Zgromadzeniu OSCG w dniu 12 kwietnia 2019 r. drugą część Zgromadzenia, w której miały być wyłonione władze OSCG na kadencję 2018-2023 przeniesiono na drugi termin wyznaczając datę 15 maja 2019r. Przedstawiciel nowoprzyjętego członka zwyczajnego gminy Gniewkowo burmistrz Gniewkowa p. Adam Straszyński przychylił się do propozycji przewodniczącego OSCG p. Sebastiana Staniszewskiego, zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Wąchock, aby II część Zgromadzenia OSCG odbyła się w Gniewkowie (woj. kujawsko-pomorskie).

Obecni na Zgromadzeniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w Wąchocku w dniu 12.04.2019 r. wyrażają swoją wdzięczność i podziękowanie ojcu opatowi Eugeniuszowi Augustynowi OCist., Opatowi Wąchockiemu za umożliwienie odbycia spotkania w gościnnych progach opactwa cystersów, za poczęstunek, oprowadzenie po pięknym klasztorze i osobisty udział w Zgromadzeniu.

Free business joomla templates