Burmistrz Wąchocka – Jarosław Samela, Opat wąchocki O. Eugeniusz Augustyn, Przewodniczący Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – Sebastian Staniszewski we współpracy z Radą Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów zapraszają na Ogólnopolskie Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce przedstawicieli tzw. gmin cysterskich i użytkowników obiektów cysterskich i pocysterskich.

Forum odbędzie się w dniach 21 -24 września 2017 r. w Wąchocku.

Organizatorem Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce jest Gmina Wąchock przy wsparciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich, we współpracy z Opactwem Cystersów w Wąchocku, Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach oraz Radą Koordynacyjną Szlaku Cysterskiego w Polsce.

Pierwsze Forum odbyło się w 2005 roku w Bierzwniku, a jego idea jest kontynuowana corocznie w różnych regionach Polski. Gmina Wąchock oraz Opactwo Cystersów w Wąchocku były gospodarzem Forum w roku 2009. W 2017r program Forum obejmuje konferencję naukową, debaty oraz wyjazd studyjny do obiektach znajdujących się na Szlaku Cysterskim.

W tym roku organizatorzy pragną pokazać dobre praktyki związane z ochroną dziedzictwa duchowego i kulturowego Cystersów oraz zastanowić się nad problem pogodzenia niematerialnych wartości obiektów z oczekiwaniami turystyki masowej. Spotkanie będzie również okazją do podsumowania dziesięciolecia funkcjonowania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich.

Wyrażamy nadzieję, że tegoroczne Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce, przyniesie okazję do wymiany doświadczeń i nawiązania nowych porozumień umożliwiających dalsze działania służące rozwojowi turystycznemu i gospodarczemu regionów w oparciu o zabytki i tradycję zakonu św. Bernarda.

 

 

RAMOWY PROGRAM

XI FORUM SZLAKU CYSTERSKIEGO W POLSCE

 

21.09.2017 r. (czwartek)

 

Hotel Europa w Starachowicach

15.00 – 20.00 akredytacja uczestników XI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce

17.00 – 18.30  posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

18.30 – 20.00  Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich

 

22.09.2017 r. (piątek)

 

Opactwo O. Cystersów w Wąchocku

9.00 – 10.00    oficjalne rozpoczęcie XI Forum Szlaku Cysterskiego (sala św. Bernarda)

10.00 – 12.00  zwiedzanie Opactwa w ramach festynu historycznego „Mnisi i hutnicy”

14.00 – 17.00  sesja popularnonaukowa „Mnisi i hutnicy – dziedzictwo czy produkt turystyczny”

17.30 – 19.00  zwiedzanie Ekomuzeum Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach   

 

23.09.2017 r. (sobota)

8.00 – 18.00    wyjazd studyjny do Koprzywnicy i Sandomierza

20.00 – 21.00  koncert w ramach VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyka w Opactwie „Bach u Cystersów 2017” – Mischa Maisky (kościół klasztorny Opactwa
O. Cystersów w Wąchocku)

 

24.09.2017 r. (niedziela)

Opactwo O. Cystersów w Wąchocku

7.30 – 8.30      msza św. cysterska w nadzwyczajnej formie rytu trydenckiego

9.00 – 9.30      zamknięcie XI Forum Szlaku Cysterskiego

 

 

Pod Honorowy Patronatem

Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa
Opata Prezesa Kongregacji Polskiej zakonu Cysterskiego O. dr Piotra Marka Chojnackiego

Free business joomla templates