Zgłoszenia uczestnictwa w Ogólnopolskim Forum Szlaku Cysterskiego
oraz rezerwacji noclegów należy dokonać do dnia
25 maja 2018 r. pod nr telefonu 91 561 38 66.
Zgłoszenia przyjmuje pracownik ds. organizacyjnych, promocji i kultury Urzędu Gminy Marianowo - Pani Beata Wojtala.”

 

Dzięki współpracy nawiązanej z Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” im. Jana Pazdura w Starachowicach Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich zaprezentowało swoje materiały promocyjne na Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbyły się dniach 7 – 9 kwietnia w Kielcach.

Odwiedzający stoisko obok materiałów promujących ofertę edukacyjną i kulturalną muzeum znaleźli na nim przewodniki po Szlaku Cysterskim, foldery i ulotki gmin członkowskich OSGC oraz gadżety promocyjne. Propozycje turystyczne niewielkich gmin stowarzyszonych idealnie wpisywały się w charakter targów. Wiele z tych miejscowości poza pięknymi obiektami cysterskimi czy  pocysterskimi może pochwalić się również bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturą rekreacyjną i sportową, co stwarza warunki do rozwoju coraz bardziej popularnej turystki weekendowej.

Wraz z Ekomuzuem na targach promowało się także Opactwo O. Cystersów w Wąchocku. Ofertę prezentował brat Albert Gizan.

 

Free business joomla templates