Kolejny obiekt na Szlaku Cystersów został wpisany do prestiżowej listy Pomników Historii. Do liczącej dotychczas 60 obiektów z terenów całej Polski na uroczystości 15 marca w Pałacu Prezydenckim zostało dopisane 10 kolejnych obiektów. Niezwykle nam miło, że na Szlaku Cysterskim znalazło się Opactwo Cystersów w Wąchocku.

 

foto: Andrzej Hrechorowicz/KPRP

 

Na uroczystym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim opactwo reprezentował Ojciec Opat Eugeniusz Augustyn, który odebrał nadanie tytułu z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W składzie delegacji udział wzięli również min. były proboszcz Ojciec Rajmund Guzik, wszyscy dotychczasowi burmistrzowie Gminy Wąchock, donatorzy i przyjaciele opactwa.

Historia wąchockiego opactwa sięga roku 1179, kiedy w dolinie rzeki Kamiennej biskup krakowski Gedeon osadził cystersów z francuskiego Morimond. Mnisi zajmowali się hodowlą, uprawą ziół, młynarstwem, tkactwem, a także górnictwem i hutnictwem. Wokół klasztoru rozwijał się handel i usługi. W 1454 r, staraniem opata wąchockiego król Kazimierz Jagiellończyk nadal Wąchockowi prawa miejskie.

Obecnie opactwo jest jednym z najcenniejszych i najlepiej zachowanych zabytków architektury romańskiej w Polsce i w Europie. Dla turystów udostępniona jest część kompleksu klasztornego: kościół klasztorny, krużganki z kryptą Jana Piwnika „Ponurego” – dowódcy partyzanckiego AK, fraternia (sala prac mnichów), kapitularz (sala zebrań), refektarz (jadalnia klasztorna), sień i karcer oraz ogrody cysterskie przy których mieści się przytulna Kawiarnia Cysterska. W klasztorze mieści się również Muzeum Walk Narodowo – Wyzwoleńczych ze zbiorem pamiątek z okresu Postania Styczniowego oraz rękopisów Jana III Sobieskiego, Augusta Poniatowskiego, Bohdana Chmielnickiego, Adama Mickiewicza. Marii Konopnickiej.

We wnętrzu opactwa regularnie odbywa się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Poważnej „Muzyka w Opactwie”. Każdego roku w jesienne weekendy klasztorne mury wypełnia muzyka najwybitniejszych kompozytorów, głównie Jana Sebastiana Bacha w wykonaniu światowej sławy artystów.

Aktualnie na liście Pomników Historii znajdują się następujące obiekty położone na Szlaku Cysterskim – Kołbacz, Krzeszów, Ląd, Pelplin, Sulejów, Trzebnica, Wąchock.

 Kołbacz

 

Krzeszów

 

Ląd

Pelplin

Sulejów

Trzebnica

 

Free business joomla templates