W dniu 6 maja w Sulejowie odbyło się posiedzenie Zarządu oraz Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Przedstawiciele gmin stowarzyszonych oraz członkowie honorowi w osobach dr Barbary Stolpiak i Rity Serafin dzięki uprzejmości Gminy Sulejów, która współorganizowała spotkanie gościli w Hotelu Podklasztorze – Pomniku Historii, będącym częścią dawnego Opactwa Cystersów.

Najważniejszym punktem posiedzenia Zarządu było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatu Raciborskiego w poczet członków wspierających OSGC. W lutym bieżącego roku Przewodniczący Zarządu OSGC skierował do władz samorządowych Powiatu Raciborskiego zaproszenie do współpracy. Rada Powiatu Raciborskiego po raz kolejny dostrzegła potrzebę współpracy w dziedzinie ochrony cysterskich dóbr przeszłości i  pozytywnie rozpatrzyła propozycję wstąpienia w struktury OSGC . Należy wspomnieć, że Powiat Raciborski wielokrotnie dawał wyraz rozumienia wartości dziedzictwa cysterskiego. Poprzez współdziałanie z podmiotami samorządowymi oraz właścicielem Zespołu Klasztorno – Pałacowego w Rudach starał się o jego odbudowę oraz stworzenie i utrzymanie infrastruktury wokół obiektu. 

W dalszej części spotkania podsumowano działalność OSGC w 2015 r. i inicjatywy zrealizowane od początku 2016 r. Przewodniczący Zarządu, Sebastian Staniszewski odczytał treść sprawozdania Zarządu za ubiegły rok. Przybliżył tematykę podejmowanych działań, ocenił imprezy targowe, w których Stowarzyszenie brało udział, przedstawił wydane materiały promocyjne. Streścił również procedury formalne związane z wyborem nowych władz i zmianami w statucie. W kolejnym punkcie przyjęto założenia finansowe na 2016 r. i przedłożono dokumenty na Zgromadzenie OSGC.

Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło roczne sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także plan budżetowy na rok bieżący. Dodatkowo poruszono kwestię możliwości pozyskiwania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej UE. Omówiono projekty publikacji oraz udział  Stowarzyszenia w targach turystycznych.

W przerwie obrad uczestnicy pod przewodnictwem O. Augustyna Węgrzyna mieli okazję zwiedzić sulejowski kościół, poznać jego architekturę, historię oraz usłyszeć kilka związanych z nim ciekawostek. Obecnie Sulejów funkcjonuje jako filia Opactwa O. Cystersów w Wąchocku. Jak wyżej wspomniano dawne Opactwo Cystersów jest w rękach prywatnych właścicieli. Własność kościelną stanowi jedynie kościół parafialny. Jego opiekunem i jednocześnie proboszczem parafii jest Cysters – O. Augustyn.

 

Free business joomla templates