13 stycznia 2016 r. w Koronowie odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Ogólnopolskie Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Podsumowano na nim działania podejmowane przez Stowarzyszenie w minionym roku i zapoznano się z projektem sprawozdania z działalności za 2015 r. Zostanie ono przedłożone Zgromadzeniu OSGC na posiedzeniu zaplanowanym wstępnie na kwiecień br. Wydarzeniem najistotniejszym w ubiegłorocznej działalności Stowarzyszenia był udział w X Forum Szlaku Cysterskiego, którego gospodarzem była Cedynia – członek OSGC. W osobnym materiale prezentujemy referat przygotowany na Forum, przedstawiający najistotniejsze inicjatywy Stowarzyszenia od momentu jego powstania, tzn. od 2007 roku.

Na posiedzeniu wybrano również drugiego Zastępcę Przewodniczącego Zarządu. Uczestnicy spotkania jednogłośnie zdecydowali, iż funkcję obejmie Burmistrz Koronowa – Stanisław Gliszczyński.

Zarząd omówił także plan działań na 2016 r. i przedstawił projekt planu finansowego. W dyskusji podjęto konieczność rozpoczęcia przygotowań do przypadającego w 2017 r. jubileuszu 10-lecia istnienia Stowarzyszenia. Zarząd przedstawił również planowane na luty i marzec spotkania z dr Magdaleną Gawin - Generalnym Konserwatorem Zabytków, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ojcem Opatem dr. Piotrem Chojnackim O Cist - Prezesem Kongregacji Polskiej Zakonu Cysterskiego oraz prof. Andrzejem Wyrwą - Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Stanisław Gliszczyński zaprosił wszystkich zebranych do zwiedzania Bazyliki Mniejszej w Koronowie.

 

Free business joomla templates