W dawnym klasztorze cysterek w Cedyni (Zachodniopomorskie) odbywało się w dniach 3-5 września 2015r. Jubileuszowe Forum Gmin Cysterskich. Od 10 lat spotkają się na corocznych obradach obecni właściciele i użytkownicy obiektów cysterskich, i pocysterskich oraz przedstawiciele gmin tworzących razem Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich. Gminę Wąchock reprezentowała delegacja w składzie: Jarosław Samela - burmistrz Wąchocka, Milena Dudek - prowadząca biuro OSGC, Elżbieta Błach - prezes Fundacji Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Wąchocku, Marian Susfał - dyrektor MGOK w Wąchocku. Wąchockich cystersów reprezentował o. proboszcz Rajmund Guzik oCist.

W obradach forum brali udział także Prezes Polskiej Kongregacji Cystersów- ojciec opat dr Piotr Chojnacki oCist. i prof. dr hab. Andrzej Wyrwa – przewodniczący Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego, naukowiec badający historię i  dziedzictwo cystersów. Patron Honorowy nad Forum objął arcybiskup Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński, który wygłosił inauguracyjny wykład. Podczas sesji naukowej wygłoszone zostały referaty podsumowujące działalność Stowarzyszenia Gmin Cysterskich oraz dokonania tzw. pętli zachodniopomorskiej szlaku cysterskiego. Prezentowano wydane publikacje, zorganizowane wydarzenia oraz możliwości dalszego rozwoju  szlaku, pozyskiwania środków w nowej perspektywie finansowej UE i wspólnego działania na rzecz promocji dziedzictwa zakonu cystersów.

Podczas konferencji odbyło się także wręczenie złotych odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad zabytkami paniom mgr Teresie Świercz i dr Barbarze Stolpiak.

Kolejne dni Forum to poznawanie zabytków pocysterskich w gminie Cedynia, w tym obiektu dawnego klasztoru cysterek, w którym obecnie znajduje się hotel. O trudnych etapach odbudowy dawnego klasztoru  opowiadał uczestnikom właściciel Hotelu Klasztor – pan Piotr Hrynkiewicz. Na szlaku uczestników forum znalazło się też miejsce słynnej bitwy rozegranej 972 r., najprawdopodobniej pod Cedynią, w której Mieszko I pokonał wojów margrabiego Hodona. Wydarzenie to upamiętnia wzniesiony nad  nadoddrzańskim wzgórzu monumentalny pomnik orła.

Ostatni dzień Forum to udział w Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa podczas których odbywają się pokazy rzemiosła i wyrobów regionalnych. Swoje stoisko zorganizowali także wąchoccy cystersi. Na szczególną uwagę zasługiwały różańce, które O. Rajmund Guzik wykonywał ręcznie z naturalnych paciorków zwanych „łzami Hioba”.

Aktywne uczestnictwo w Forach, praktykowane od początku istnienia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich  daje wszystkim gminom zrzeszonym możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązywania nowych porozumień umożliwiających działania służące rozwojowi turystycznemu i gospodarczemu regionów w oparciu o obiekty cysterskie i pocysterskie.

Podsumowanie działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w latach 2007 - 2015

 

Free business joomla templates