W dniach 23-25 maja br. w pocysterskim klasztorze Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy odbyło się III Forum Scientiae Cisterciense, seminarium naukowe poświęcone europejskiemu dziedzictwu kulturowemu Cystersów. Jego organizatorami byli Komisja Historii Architektury sakralnej PKN ICOMOS, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, Kongregacja Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy, Fundacja dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By żyć” oraz Gmina Trzebnica. Autorami wygłaszanych referatów byli nie tylko polscy naukowcy, ale także goście z Czech i Francji.

Przewodnicząca OSGC Rita Serafin brała udział w Forum na zaproszenie s. Claret Król - Przełożonej Generalnej Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeuszka. Kongregacja jest członkiem wspierającym Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Seminarium było okazją nie tylko do wysłuchania bardzo ciekawych prelekcji, ale także do wymiany poglądów dotyczących działań podmiotów zaangażowanych
w badania i promocję dziedzictwa cysterskiego w Polsce i Europie.

Imprezami towarzyszącymi Forum było otwarcie wystawy artystycznej Marii Gostylli-Pachuckiej w starej wozowni klasztornej, wystawy Anny Marii Fusaro w sali Immaculata oraz majówka w ogrodach klasztornych.

Free business joomla templates