4 kwietnia br. w Wąchocku odbyło się posiedzenie Zarządu i Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Władze OSGC dokonały podsumowania 2013 r. i przyjęły założenia działalności na rok 2014.

Bardzo dobrze przez wszystkich członków ocenione zostało wydanie publikacji pokonferencyjnej „Dziedzictwo Cystersów w Polsce”. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem i stanowi wspaniały materiał promocyjny. Jej dużym walorem są także zamieszczone zdjęcia z ogłoszonego przez Stowarzyszenia konkursu fotograficznego. Pozytywnie oceniono również aktywność OSGC na imprezach wystawienniczych oraz wydane materiały promocyjne.

W roku 2014 Stowarzyszenia na prowadzoną działalność będzie dysponowało kwotą ok. 80 tys. zł. Składka zostanie przeznaczona na:

  1. utrzymanie Biura OSGC,
  2. organizacja spotkań z podmiotami zainteresowanymi rozwojem i ochroną dziedzictwa cysterskiego.
  3. opracowanie i złożenie wniosków o dofinansowanie działań na rzecz ochrony dziedzictwa cysterskiego w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia,
  4. propagowanie wydawnictw poświęconych problematyce cysterskiej.
  5. organizacja wystaw i ogólnodostępnych imprez promujących dziedzictwo cysterskie.
  6. działania na rzecz promocji:

a) udział przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich w spotkaniach dotyczących przedmiotu działalności Stowarzyszenia,
b) udział w targach turystycznych,
c) opracowywanie ogólnopolskich materiałów promocyjnych.

Przewodnicząca OSGC Rita Serafin przedstawiła inicjatywę sadzenia w 2014 r. sadzonek rudzkiego dębu „Cysters” we wszystkich gminach stowarzyszonych. Trzyletnie drzewka hodowane są w szkółce kontenerowej nadleśnictwa Rudy Raciborskie i uzyskano już akceptację dla akcji sadzenia małych dąbków „Cystersów”. Uroczystość zaplanowano na 26 czerwca br.  – we wszystkich gminach tego samego dnia i o tej samej godzinie. Szczegóły ceremonii są wstępnie opracowane. Akcja będzie miała nie tylko wspaniały efekt promocyjny, ale i edukacyjny.

Bardzo miłym akcentem Zgromadzenia OSGC był udział na początku posiedzenia pani Katarzyny Gritzmann, zdobywczyni I miejsca w konkursie fotograficznym „Dziedzictwo Cysterskie w obiektywie” zorganizowanym przez Stowarzyszenie. Zdjęcie Pani Katarzyny zdobi stronę tytułową publikacji „Dziedzictwo Cystersów w Polsce”. Oprócz egzemplarza publikacji laureatce wręczono także list gratulacyjny.

Po obradach burmistrz Wąchocka Jarosław Samela zaprosił wszystkich na zwiedzanie opactwa oraz zaprezentował prowadzone na terenie miasta inwestycje.

 

Free business joomla templates