Przewodnicząca OSGC Rita Serafin i Pełnomocnik Zarządu Dominik Klimanek uczestniczyli w dniu 27 lutego br., na zaproszenie Ojca dr Piotra Chojnackiego Opata Prezesa Polskiej Kongregacji Zakonu Cystersów, w konferencji naukowej „Kościół jest piękny”. Organizatorem konferencji byli Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Katedra Eklezjologii Wydziału Teologicznego oraz Komitet Nauk Teologicznych PAN przy współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Otwarcia konferencji dokonał ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Konferencja była okazją przedstawienia jej uczestnikom Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich – zaprezentowania założeń statutowych, prowadzonej działalności
i podejmowanych inicjatyw.

Na zdjęciach:

Przewodnicząca OSGC Rita Serafin wręcza publikację „Dziedzictwo Cystersów w Polsce” ks. kardynałowi Dziwiszowi.

Rozmowa z ks. kardynałem w towarzystwie ks. dr hab. Wojciecha Zyzaka, prof. UPJPII, Dziekana Wydziału Teologicznego oraz ojca Rajmunda K. Guzika O.Cist., współautora referatu „Sytuacja Zakonu Cystersów we współczesnej Polsce” zawartego w publikacji „Dziedzictwo Cystersów
w Polsce”.

Referat wygłasza ks. prof.dr hab. Tadeusz Panuś  

Średniowiecznej myśli o Kościele poświęcił
swoje wystąpienie dr Marek P. Chojnacki O.Cist.

   

 

 

Free business joomla templates