Posiedzenie Zarządu w Bardzie

Piotr Nienartowicz
16.03.2013

 

W dniu 1 marca br. w Bardzie (woj. dolnośląskie) odbyło się posiedzenie Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich. Dokonano na nim przyjęcia do OSGC nowego członka zwyczajnego - Gminę Wągrowiec (woj. wielkopolskie). Obecnie Stowarzyszenia liczy 23 członków zwyczajnych, czterech członków wspierających i trzech członków honorowych.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Rita Serafin złożyła informację o działalności Stowarzyszenia za okres od ostatniego posiedzenia Zarządu i Zgromadzenia, które odbyło się 16 listopada 2012 r. w Sieroszewicach (woj. wielkopolskie) oraz przedstawiła założenia do budżetu na rok 2013. Członkowie Zarządu omówili także udział OSGC w VIII Forum Szlaku Cysterskiego w Bardzie, we wrześniu br. oraz działania promocyjne Stowarzyszenia w roku 2013.


 

Free business joomla templates